Contest Report from SK7AX in JO77DS at 144 MHz
==============================================

Contest : NAC VHF 11-2001
Date  : 2001 Nov 06
Section : Multi
QTH   : Box 2035
    : 561 02 Huskvarna

Co-OPs : SM7XNG;SM7UGO

TX   : FT-847 + 3cx800A7, 700 W
RX   : FT-847 SP2
Antenna : 4*15el Que Dee, 14 mAGL, 210 mASL
Log   : TACLog by OZ2M, 1,993, http://www.qsl.net/oz2m

QSOs  :  6
-invalid:  0                    Points/valid QSO
-valid :  6   QSO-points (*1)  :   1730         288
WWLs  :  6   WWL bonus (500)  :   3000         500
DXCCs  :  4   DXCC bonus (0)   :     0          0
          ------------------------------       ------
          Total score    :   4730         788

ODX   : ES2QH in KO29LL at 646 km

Worked World Wide Locators:
JO55:  1  JO65:  1  JO77:  1  JO78:  1  KO29:  1  KP00:  1  

Worked DXCCs:
ES :  1  OH0 :  1  OZ :  1  SM :  3  

Top 6 QSO-points:
20011106 2149 ES2QH     57A   59A       KO29LL   646 
20011106 2158 OH0JOP     53A   55A       KP00OB   472 
20011106 1921 OZ1HLB     53    54       JO55US   273 
20011106 1924 SK7CY     55    55       JO65LV   224 
20011106 1907 SM5CAK     53    59       JO78LN    97 
20011106 1915 SM7DYD     59    59       JO77BV    18 

CW „r alltid bra att kunna, men ingen som var n„rvarande
kunde. Med lite tr„ning s† kan man k”ra aurora „ven p† SSB. :-)

73
Sodra Vatterb. Amatorradio klubb SVARK, SK7AX